Eide i Fjell

Marin Eide AS eier et større landareal på 540 mål i Fjell på Sotra.

Vi ønsker å utvikle området til næringsvirksomhet. De 540 målene er uregulert, og vi avventer kommundelsplan fra Fjell kommune før det blir foretatt videre planlegging av område. Kommunedelsplanen er under utarbeidelse.

Landområdet ligger like sør for Franzefoss sitt anlegg ved Eide på Sotra.

Ytterligere informasjon om dette utviklingsprosjektet vil bli publisert på våre nettsider når kommunedelsplanen er ferdig behandlet.