Om oss

Marin AS er holdingsselskap for Marin Eiendomsutvikling AS, Damsgårdsveien 45 AS og Marin Eide AS. Selskapet ble etablert i 2004 i Bergen av lokale interessenter etter oppkjøp av tidligere Mjellem Karlsen AS.

Marin Eiendomsutvikling AS er et eiendomsselskap med fokus på utvikling av næringsareal i tilknytning til marine områder. Selskapet eier og administrerer i dag verftsområdet på Laksevåg i Bergen, samt tilstøtende arealer. Utviklingen av det gamle verftsrområdet på Laksevåg vil bli sentralt i det videre arbeidet for selskapet.

Damsgårdsveien 45 AS har stått for oppføringen av Damsgårdsveien 45 og eier to næringslokaler i byggets 1. etasje, samt marina med plass til 24 båter.

Marin Eide AS eier et uregulert område på 540 mål på Eide i Fjell.

Se våre øvrige eiendommer og prosjekter.