Tomteområde på Sotra

Vi eier et 540 mål stort tomteområde i Fjell kommune på Sotra.

Marin Eide AS eier et større tomteområde på Eide på Sotra. Vi ønsker tomten utviklet for næringsvirksomhet.

Området på 540 mål ligger sør for Franzefoss sitt anlegg og er foreløpig uregulert.

Fjell kommune arbeider med kommunedelsplan for området. Videre planlegging og utnyttelse av arealet vil avhenge av utfallet av denne behandlingen.

Kart