"Nye Laksevåg" forvandler Bergen

Verftsindustrien har meldt flytting fra Laksevåg, og med konseptet «Nye Laksevåg» presenterer Marin Eiendomsutvikling planer som kan endre Bergens bybilde, revitalisere Laksevåg og forvandle verftsområdet til Bergens største og mest spennende byutviklingsprosjekt de neste tiårene.

Ambisjonen er å skape et miljøvennlig og fremtidsrettet byutviklingsprosjekt som rommer næringsaktivitet og boliger til 4000 innbyggere i den mest solrike delen av Bergen sentrum.

Verftsområdet på Laksevåg kan forvandles til en ny bydel med:

  • Parker og strandpromenader for hele Bergen
  • Boliger i ulike størrelser
  • Forretninger og kontor
  • Kultur- og fritidsaktiviteter
  • Skole og barnehager
  • Fergeforbindelse til Fisketorget (reisetid: 5-7 minutter)

- «Nye Laksevåg» kan bli et signalprosjekt innen miljø og byutvikling. Vi kan skape en spennende bydel med fremtidsrettede og kunnskapsbaserte arbeidsplasser, sier administrerende direktør Asbjørn Algrøy i Marin Eiendomsutvikling.

EN BYDEL I ENDRING
Mulighetene for å utvikle det gamle verftsområdet melder seg fordi skipsbyggingsindustrien i løpet av få år vil flytte ut av Bergen sentrum. Forutsetningene for den eksisterende reguleringsplanen endres.

- På bakgrunn av dette inviterte Marin Eiendomsutvikling i januar fire arkitektkontorer til en konkurranse der målet var å vise potensialet i området, og samtidig skape en plan for hvordan området kan utvikles på en bærekraftig måte, sier Algrøy.

Vinneren ble Nordic Architectures som leverte konseptet «Nye Laksevåg - Bo ved vannet».

- Konseptet og planen er et godt grunnlag for en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan for Laksevåg verftsområde, og da med særlig fokus på den delen der Bergen Group i dag driver sin virksomhet, sier Algrøy i Marin Eiendomsutvikling.

«Nye Laksevåg» vil bidra til å ta unna den forventede befolkningsveksten i Bergen de neste tiårene, støtte opp under forventet og ønsket næringsvekst - samt, løse praktiske miljøutfordringer forbundet med andre store utbyggingsprosjekter i byen. 

SLIK ER VINNERKONSEPTET
I vinnerkonseptet fra Nordic Architecture gjøres det utfylte området i sjøen om til tre sammenhengende øyer med to gjennommgående kanaler. En tredje kanal skiller de tre øyene fra det gamle verftsområdet.

I konseptet rommer de tre øyene henholdsvis 122, 483 og 591 boliger, mens konseptet som helhet kan gi plass til omlag 1600 boliger og næringsbygg med rom for mer enn 4000 arbeidsplasser. Den nye bydelen vil baseres på fremtidsrettede energiløsninger. Bærekraft og miljøløsninger skal stå i sentrum ved valg av transportløsninger og materialbruk.

Nordic sier følgende om sitt eget forslag:

«Det foreslåtte planområde har potensiale til å bli en av Bergens viktigste utviklingsprosjekter i nyere tid... Vårt ønske er å skape en attraktiv og livlig bydel i Bergen. En bydel som tiltrekker seg en variert bebyggelse med næring, service og boliger. En beboersammensetning med alt fra studerende, unge par, familier og seniorer som blir med på å sikre et variert og allsidig liv i bydelen. Vi ønsker også at alle boliger skal ha tilgang til sjøen».

I forslaget foreslår man fire områder med bebyggelse. Alle med sin egenart. De fire områdene er:

«Maskinplassen» (dagens kai/verftsområde): Frittstående bygninger plassert rundt den historiske verkstedshallen. Her planlegges næringsareal i øvre plan, mens det gis plass til kafé, butikker og annen publikumsrettet virksomhet. Den nye plassen er gitt navnet «Maskinplassen», og med tørrdokken og den gamle verkstedshallen som bakteppe kan dette skape en solrik plass for et urbant byliv.

Puddesmauene gir assosiajoner til de tradisjonelle smauene i Bergen med en bygningsmasse som er dimensjonert (3,5 - 4,5 etasjer) på en slik måte at det vil ligne på byens eksisterende trehusbebyggelse. Her er mye grønt areal mellom husene, og et større grøntområde i form av Keiserparken. Det er mulig å få plass til en barnehage i dette området.

Solbryggen - her er bebyggelsen plassert som bryggehus langs vannkanten eller hus langs vikene. Byggehøyden er fire til syv etasjer. Solbryggen blir omgitt av kanaler på tre sider og sjøen på den fjerde. Den vestlige delen kan utvikles til å bli en urban handlegate for nærmiljøet med næringsfunksjoner på bakkeplan og boliger over.

Flytedokken vil i nord fungere som en skjerm for vintervindene med en fallende bygghøyde mot syd. Utsikten mot byen og byfjorden blir unik. Med gode muligheter for variert sammensetning av beboere.

DERFOR VANT NORDIC
Konseptet «Nye Laksevåg - Bo ved vannet» rommer 113.000 m2 (bruttoareal) med boliger og 48.000 m2 (bruttoareal) næring og service.

Ifølge evalueringsgruppen vant Nordic, fordi deres prosjekt er best på kobling mot vann. Man får en følelse av å være i kontakt med vann hele tiden. Evalueringsgruppen viser også til at Nordic sitt byområde har den mest varierte bygningsmassen, og at denne spiller på lag med eksisterende bebyggelse i tilstøtende områder.

Evalueringsgruppen liker også bruken av grøntareale som er lett å nå for alle - de som bor i området og de som bor i Laksevåg for øvrig.

"Nye Laksevåg"

Boliger:

1200-1600

Innbyggere:

4000

Arbeidsplasser:

4000

Boligareal:

113 000 m2

Areal næring/service:

48 000 m2