Damsgårdsveien 225

Eiendommen ble totalrehabilitert i 2010.

Damsgårdsveien 225 ligger like ved inngangen til verftsområdet på Laksevåg og er nok for de eldre best kjent som gamle Laksevåg Forbruksforening.

Bygget stod tomt i flere år før det ble totalrehabilitert i 2010. I dag er det i stor grad tilbakeført til opprinnelig stil. Lokalene er utleid til næringsvirksomhet, og huser blant annet kontorene til Marin AS og dets datterselskaper.