Utvikler 100 000 m² næringsareal på Laksevåg

Marin Eiendomsutvikling skal bygge ut omlag 100 000m² næringsareal på det gamle verftsområdet på Laksevåg i Bergen.

Vi ønsker å komme i kontakt med leietakere og interessenter som er interessert i å være med på prosjektet og som vil være med å forme utbyggingen med utgangspunkt i rammene som er lagt i reguleringsplan.

Vi regner med at vi tidligst kommer i gang med bygging siste halvdel av 2014, og at byggeaktiviteten dernest vil pågå i flere år fremover. Antall arbeidsplasser i området er i dag 400-700. Dette forventes økt til 2500 i løpet av år 2020.

 

Kart