Næringspark på Eide i Øygarden kommune

Sammen med Øygarden kommune utarbeider Marin Eide AS en områdeplan for næring på Eide. Totalt vil den nye næringsparken utgjøre ca. 700 daa, hvora av ca. 300 daa skal reguleres til klargjorte tomter med all nødvendig infrastruktur.

For mer informasjon se under Prosjekter.