10 000 kr til nærmiljøet på Laksevåg

Marin Eiendomsutvikling inviterer frivillige lag og ildsjeler til en konkurranse om gode nærmiljøtiltak på Laksevåg.

 Maskinplassen570px

Marin Eiendomsutvikling ønsker å støtte opp om lokale initiativ som kan skape liv og røre på Laksevåg. Det er mange gode ressurser på Laksevåg, og vi ønsker å støtte en av disse med 10 000 kroner til et godt tiltak som kan komme mange i bydelen til gode.

Svar på skjemaet under med en beskrivelse av ditt tiltak og hvorfor nettopp det bør vinne innen 15. oktober 2014, og du kan vinne 10 000 kroner.