Derfor er "Nye Laksevåg" så viktig for Bergen

Nye Laksevåg er et plussprosjekt som bidrar til å løse flere grunnleggende utfordringer vedrørende byutvikling for Bergensregionen og Laksevåg de neste tiårene.

Ifølge prognosene skal Bergen vokse med 84 000 innbyggere de neste 15 årene. Det forventes 360 000 innbyggere i Bergen i 2030, og kanskje så mye som 523 000 i 2040.

Byen trenger sentrumsnære arealer å vokse på. Når gamle industriarbeidsplasser flyttes ut eller legges ned, kan disse sentrumsnære områdene forvandles til boliger med høy kvalitet, kunnskapsbaserte arbeidsplasser og aktiviteter som skaper et pulserende byliv.

Utfordringer i Bergensregionen

Muligheter på Nye Laksevåg
Arbeidsplasser - industrien flytter ut eller legger ned 3-4000 kunnskapsbaserte arbeidsplasser og ny klyngeutvikling - midt i sentrum
Bergen vokser, trenger nye boliger 1200-1600 boliger i høy kvalitet sentralt i byen
Bymiljø, kultur- og fritidstilbud Kulturdokken, ballbinger, parker, strandpromenade. Åpner opp og gir helt ny adkomst til sjøen
Enorme steinmasser (ca 10 millioner m3) fra andre byggeprosjekter i Bergensregionen krever transport og deponi  Kan deponere store mengder kortreist steinmasse (2,3 millioner m3) som fyllmasse med store miljøgevinster for Bergen sentrum. Transport av stein på lekter vil spare Danmarksplass for trailere hvert 4. minutt i lang tid. Nye Laksevåg kan romme 20% av all steinmasse fra de store, planlagte byggeprosjektene i Bergensregionen de neste 10 årene.
Miljø og bærekraft Laksevågfergen, kollektivtransport, elbil-parkering, bildelingsplasser, sykkelstier og -parkering, nye energiløsninger, smarte boliger
Levekår og livskvalitet  Sterkt løft for bydelen og hele Bergen. Mangfoldig bomiljø som tilbyr nye, gode kultur- og fritidsaktiviteter. Barnehage og skole i en balansert og blandet utbygging - rett ved sjøen

 

STRATEGISK BELIGGENHET

Det gamle verftsområdet på Laksevåg gir potensielt næring og boligarealer en god, kompakt og sentral lokalisering i forhold til kommunikasjon, aktiviteter og tjenestetilbud.

Veien til Sjøkrigsskolen, UIB, HIB, NHH, Handelshøgskolen BI, byens finanssentrum og kulturtilbud er kort. Når vestre innfartsåre er klar vil en kunne kjøre til Kokstad og Flesland på cirka 15-20 minutter.

I tillegg er det ønskelig å utbedre kollektivsatsingen i området ved å starte opp igjen Laksevågfergen. Fergen som hadde sin foreløpig siste tur i 1960, vil kunne gå inn til Fisketorget på 5-7 minutter. 

Tilbake til Nye Laksevåg forvandler Bergen